Llibre dels homes

Incipit

Dono aquests fulls als homes.

www.poderna.com

2010