Joséphine, la gavatxa

Gutiérrez Solana, La visita del obispo, 1926, detalle de una vieja.

Guarda el recuerdo de la gavatxa sentada en una silla junto a su cama, pero en otra parte. No sabe qué fue de ella, si volvió nunca a su casa o si murió sola, a este lado de las montañas.

El hombre de Na Celia en tres sueños

que no busquis marit. Ets una dona formosa i no cap a la teva natura la manca d'home al llit. Tens molt de bé a dintre, a les cames i al ventre, i més a sota, i no fóra bo que ho tanquessis tot al viure i...