Llibre dels homes

DE OMINE o llibre dit dels homes

De Omine o Llibre dit dels homes

Edición en desarrollo de la obra de Iosephus R. a cargo de Ernesto Barroso.