Romancer general del Vallès

En Manelet, el curiós

En Manelet se’n va anar

als camps aquells on sembren

les sembradores del cérvol

un matí de primavera.

Ningú no gosava anar-hi

quan marxaven en filera:

“A sembrar només hi anem

les que’ns estem per casar.

Després vindran els mascles

i la terra els donarà.

Amb les banyes d’aquest cérvol

que la terra j’ha solcat;

amb les mans farem la sembra,

nostres pits la regaran."

En Manelet, el curiós,

curiós i ronso de mena,

no sabia avon tenia

ni la dreta ni l’esquerra

i sempre ho deia sa mare:

de petit tingué unes febres.

Al poble ho sabien tots

qu’era lleig i malgirbat

i més tonto c’una ceba.

Empaitant-les des de lluny

va acostar-se fins la sembra

i quan hi era es va quedar

amagat rere unes herbes.

Les va veure ben a prop:

com brillaven les esquenes

quan es treien les camises.

Les deixaven en cistelles

i agafaven les llavors,

i la més formosa d’elles

es posava al cap les banyes

i cantava la més ferma.

En Manelet la mirava,

li admirava la pitrera.

Mira i mira, que mirava

amb la boca ben oberta.

Mira i mira, que mirava,

en Manelet, que ja trempa.

“Amb les banyes d’aquest cérvol

que la terra j’ha solcat,

invoquem la nostra terra

perquè’ns doni nostre blat.”

En Manelet, sens pudor

sacsejava tant de pressa

que perdé l’amagatall

de l’emoció que li feia.

Una noia que’l veié

va clamar per aquell greuge.

De cop, totes l’envoltaren

com caçadores de feres

i en Manelet va deixar

la seva llavor calenta.

La roba la van cremar;

del noiet, adob en feren.